Hồ Thị Thu Hương

Trước hết tôi cảm thấy thật may mắn khi con trai tôi được gặp và học hỏi từ những người tài năng và đầy nhiệt huyết với thế hệ trẻ Việt Nam như các thầy tại công ty The Global Citizen. Trong hai năm làm việc với TGC  và các thầy, từ một cậu bé không quan tâm đến các...